V lůno

váza Matka, 2007, vázy Pro malé květy 2011, kresby 2008